จะทำ Snatur หรือ Aimstar รู้แจ้ง+เห็นจริงไปเลยดีกว่า!!

AimStar หรือ  Snatur ดีน่ะ?

ธุรกิจ AimStar

 

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค (Aimstar Network)

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภคบริโภค ที่คิดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มาตรฐานดีเยี่ยม และทรงประสิทธิภาพจากทั่วโลก โดยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย ด้วยแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง(Starmatching) ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจ่ายผลตอบแทนที่สร้างรายได้ให้่ นักธุรกิจเอมสตาร์ อย่างต่อเนื่อง และไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ บริษัท Aimstar Network มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 390 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Aimstar คือธุรกิจยอดนิยมของคนไทย มีผู้สำเร็จจำนวนมาก aimstar มีผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพง ทำให้มีนักธุรกิจ aimstar สามารถประสบผลสำเร็จจำนวนมาก ซึ่งในการทำธุรกิจเครือข่ายที่ดี จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ส่งเสริมการทำงานในธุรกิจ โดยเฉพาะระบบของaimstar ที่จะนำพาให้สมาชิกที่เข้าร่วมกับธุรกิจคนไทยที่มุ่งมั่นอย่างธุีรกิจ Aimstar ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจสู่ความมั่นคงแห่งชีวิต

ปณิธานของบริษัท Aimstar

บริษัท Aimstar มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่าย บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจเอมสตาร์ ให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด สิ่งที่เป็นตัวกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์ให้นักธุรกิจเอมสตาร์ กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทฯ เหนือสิ่งอื่นใด บริษัท Aimstar ขอให้คำมั่นสัญญากับนักธุรกิจเอมสตาร์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัทAimstar จะดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และจริยธรรมที่สูงสุด

2. บริษัทAimstar จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดที่เทคโนโลยีในขณะนั้นจะสามารถทำได้

3. บริษัทAimstar จะทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตแก่ธุรกิจของนักธุรกิจเอมสตาร์

4. บริษัทAimstar จะสนับสนุนให้นักธุรกิจเอมสตาร์บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จด้วยความยินดี และเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

5. บริษัทAimstar จะดำเนินธุรกิจโดยใช้ีความใฝ่ฝันของนักธุรกิจ Aim Star ทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจ และจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน จนถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

Aim star คือบริษัทที่มีความเป็นไทย และมีวิสัยทัศน์ช่วยเหลือคนไทยให้เติบโตในธุรกิจเครือข่ายของคนไทย ทำให้มีคนสมัครเข้าร่วม aimstar เป็นจำนวนมาก ธุรกิจ aimstar จึงเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ใ้เวลาเพียง4-5ปี ก็สามารถทำยอดขายทะลุทะลวงขึ้นแท่นติดอันดับ aimstar จึงนับว่าเป็นบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่งสำหรับชาวไทย บริษัท Aimstar สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้คนระดับล่างได้ ด้วยเงินลงทุนไม่มาก สร้างโอกาสเติบโตในธุรกิจ Aimstar สร้างชีวิต สร้างความมั่นคง ดังนั้น หากจะเลือกธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ต้องมองก็ดคือ ธุรกิจ Aimstr จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆให้แก่ทุกคน

 

 

 

Aimstar มุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในด้านธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจเอมสตาร์ และผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริโภคที่ดีที่สุด บริษัทฯ และนักธุรกิจเอมสตาร์จะเติบโต ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และความสุขร่วมกัน

เอมสตาร์

**พันธะกิจ (Mission)

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้บริหาร Aimstar ผสานเจตนารมณ์ที่จะเป็นตัวอย่าง และภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจเครือข่าย เรามีพันธะกิจต่อ นักธุรกิจเอมสตาร์ ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Healthy)

2. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีฐานะดี และมั่นคง (Wealthy)

3. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสามารถเพิ่มพูน (Wisdom)

4. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสุขทั้งครอบครัว (Happiness)

คำขวัญประจำบริษัทฯ

“…ความสุขทุกสิ่ง เป็นจริงที่...เอมสตาร์

where happiness comes true…”

 

**แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง (STARMATCHING)  

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง เป็นแผนธุรกิจที่ง่ายต่อการทำงาน และสร้างผลตอบแทนแก่นักธุรกิจเอมสตาร์อย่างสูงสุดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริหารองค์กรธุรกิจของบริษัทฯ  โดยนักธุรกิจเอมสตา์็่ร์จะมีช่องทางรายได้ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. แผนธุรกิจAimstar|กำไรจากการขายปลีก 20-30% (Retail Benefit 20-30%)

2. แผนธุรกิจAimstar|โบนัสสาขา 20% (Branch Bonus 20%)

3. แผนธุรกิจAimstar|โบนัสส่วนบุคคล 20% (Personal Bonus 20%)

4. แผนธุรกิจAimstar|โบนัสทีมอ่อน 20% (Weak Team Bonus 20%)

5. แผนธุรกิจAimstar|โบนัสทีมแข็ง 10-13% (Strong Team Bonus)

6. แผนธุรกิจAimstar|โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมลูก 100% (Star Matching Bonus 100%)

7. แผนธุรกิจAimstar|โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%)

ตำแหน่งของนักธุรกิจเอมสตาร์และการเติบโตของธุรกิจ

การเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ก็เหมือนการทำธุรกิจส่วนตัวที่ท่านสามารถเริ่มจากการมีธุรกิจขนาดเล็กและเมื่อท่านมีความตั้งใจในการทำธุรกิจ

ธุรกิจที่ท่านดูแล เอาใจใส่ ก็จะเติบโตและขยายเครือข่ายกว้างขวาง ธุรกิจเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล

มีความมั่นคง นักธุรกิจเอมสตาร์ในแต่ละตำแหน่งจะมีรายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง เพิ่มขี้นดังต่อไปนี้

“แผนธุรกิจ aimstar มีข้อกำหนดการเลื่อนขั้นตำแหน่งต่างๆ ทำให้นักธุรกิจ Aimstar มีเป้าหมายการเติบโต นอกจากผลิตภัณฑ์ Aimstarแล้ว แผนธุรกิจ aimstar ยังเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะตอบโจทย์คนทำธุรกิจกับบริษัทaimstar ให้สามารถมีรายได้มั่นคงในระยะยาวอีกด้วย ระบบการทำงานกับ aimstarมีส่วนกับการทำงานและแผนรายได้ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันกับการเป็นนักธุรกิจ aimstar หากการทำงานมระบบรองรับ กับแผนการตลาดที่ดีแล้ว นักธุรกิจaimstar ก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ทุกคนนั่นเอง..”

แผนธุรกิจAimstar|การขึ้นตำแหน่งของนักธุรกิจAimstar

1. นักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับ ซุปเปอร์ไวเซอร์์ (Supervisor)

การขึ้นตำแหน่ง

มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 พีวีต่อเดือน

การดำรงคุณสมบัติ

รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 300 พีวีต่อเดือน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 600,000  คะแนนต่อเดือน

รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

2. นักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับ มาร์เกตติ้ง เอ็กเซคคิวทีฟ (Marketing Executive)

การขึ้นตำแหน่ง

มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,200 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์

ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 3 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)

การดำรงคุณสมบัติ

รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 500 พีวีต่อเดือน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 750,000 คะแนนต่อเดือน

รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

3. นักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับ บร๊านช์ เมเนเจอร์ (Branch Manager)

การขึ้นตำแหน่ง

มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,500 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์

ระดับมาร์เกตติ้ง เอ็กเซคคิวทีฟ ขึ้นไปอย่างน้อย 5 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)

การดำรงคุณสมบัติ

รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 700 พีวีต่อเดือน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 900,000 คะแนนต่อเดือน

รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

4. นักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับ แอเรีย เมเนเจอร์ (Area Manager)

การขึ้นตำแหน่ง

มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 2,000 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจอิสระเอมสตาร์

ระดับบร๊านช์ เมเนเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 7 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)

การดำรงคุณสมบัติ

รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 พีวีต่อเดือน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 11% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 1,200,000 คะแนนต่อเดือน

รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

5. นักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับ รีเจียนอล เมเนเจอร์ (Regional Manager)

การขึ้นตำแหน่ง

มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 3,000 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์

ระดับบร๊านช์ เมเนเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 9 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)

การดำรงคุณสมบัติ

รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,200 พีวีต่อเดือน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

เอมสตาร์ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 12% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 1,800,000 คะแนนต่อเดือน

รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

6. นักธุรกิจอิสระเอมสตาร์ ระดับ เจนเนอรัล เมเนเจอร์ (General Manager)

การขึ้นตำแหน่ง

มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 4,000 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์

ระดับบร๊านช์ เมเนเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 11 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)

การดำรงคุณสมบัติ

รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,500 พีวีต่อเดือน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 13% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 2,400,000 คะแนนต่อเดือน

รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

สรุปแผนเอ็มสตาร์ง่ายๆ คือ จ่ายตามแผนธุรกิจ 7 ข้อ และจุดเด่นเอ็มสตาร์เขาแจ้งไว้ดังนี้ครับ

**ลงทุนหลักร้อย ..กำไรหลักแสนจริงเหรอ

Aim star network คืออะไร Aim star network คือธุรกิจการขยายเครือข่ายผู้บริโภค โดยเน้นให้ผู้บริโภคสมัครเป็นสมาชิก ซื้อสินค้าใช้เองและแนะนำเพื่อนให้ใช้สินค้าของ Aim star นั้น เอง ดังนั้นแล้ว เมื่อเกิดการแนะนำเพื่อใช้สินค้าจึงทำให้เกิดเครือข่ายผู้บริโภคขึ้น จึงกลายมาเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิก และยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาชิกได้รับรายได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม และแผนธุรกิจของ Aim star ยังผ่าน สคบ จึงมั่นใจได้ว่า Aim star ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอน

เงื่อนไข 3 ข้อ

1. สมัครเป็นสมาชิก 300 บาท

– รับแฟ้มเอกสารชุดสมัคร

– ได้รับประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท

2. Supervisor 1000 PV ประมาณ 3000 บาท(1 PV = 3 บาท)

สะสมได้ (ซื้อใช้เองหรือ แนะนำ) ครั้งเดียวตลอดชีวิต เพื่อให้รับรายได้ ครบทั้ง 7 ทาง

3. รักษายอด 300 PV หรือ ประมาณ 900 บาทเพื่อรับสิทธิ์ในการรับรายได้

ทำไมต้องทำธุรกิจเอมสตาร์เน็ตเวิร์ค

เอมสตาร์ ทำงานง่าย 2 สายงาน เป็นทีม จากการทำงานเพียงสองสายงานทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเร็วขึ้น สมาชิกสามารถบริหารสายงานได้ง่ายและมีโอกาสเติบโตได้เร็ว หากว่าดาวไลน์ของคุณหาดาวไลน์ต่อไม่ได้ อัพไลน์ที่อยู่ด้านบนสามารถช่วยต่อสายงานให้คุณได้ เพราะฉะนั้นดาวไลน์ของเราก็จะไม่ตาย เราก็จะไม่ตายด้วย

เอมสตาร์ ไม่เน้นการขาย ไม่ต้องตุนสินค้าเราทำธุรกิจเอมสตาร์เน็คเวิร์คเพื่อขยายเครือข่ายผู้บริโภค เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องขายสินค้า เพราะเราเน้นให้มีการสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าใช้เองในอัตราเดือนละ 900 บาทเท่านั้น เพราะฉนั้นหากมีสมาชิกมากเราก็จะมียอดธุรกิจมากด้วย เราจึงไม่ต้องกักตุนสินค้าเพื่อรักษายอดเลย

aimstar network by aimstar online with supporting system for distibutor on  aimstar business  that can change life and make beter life to  Aimstar team member..

เอมสตาร์ หยุดทำยังมีรายได้เป็นมรดกทำไมต้องทำงานกับเอมสตาร์เน็ตเวิร์ค

เหตุผลที่ว่าเมื่อวันหนึ่งคุณหยุดทำงานด้วยเหตุใดก็ตาม ลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลที่คุณจะได้รับระหว่างการทำงานประจำและการทำเอมสตาร์เน็ตเวิร์ค

Aim Sta r มีสำนักงานในประเทศไทย 7 สาขา คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช อรัญฯ ชลบุรี และมีสาขาต่างประเทศอีก 3 แห่งคือ ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา

จุดเด่นของบริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค คือ

* ธุรกิจAim Star เอมสตาร์ แผนการตลาดไม่เหมือนใคร บริษัทมีตัวตนจริง อยู่ที่สุขุมวิท สามารถจับต้องได้เพราะบริษัทเป็นของคนไทย

* ธุรกิจAimstarสินค้าครบวงจร และใช้แล้วได้ผล โดยเฉพาะอาหารเสริมน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ที่ส่งไปเปิดตลาดที่ญี่ปุ่น โดยสาธารณสุขที่ญี่ปุ่นรับรองแล้ว

* ธุรกิจAimstarไม่ต้องอธิบายสินค้าให้ยุ่งยากเพราะสินค้าเป็นของใช้ ประจำวันซึ่งทุกคนใช้อยู่แล้ว

*ธุรกิจAimstar สามารถสั่งซื้อสินค้า Online ได้ หรือโทรสั่งได้เลย บริษัทส่งสินค้าถึงบ้าน

* ธุรกิจAimstarชวนคนง่าย เพราะลงทุนต่ำ ใช้ดีแล้วบอกต่อ ทุกคนต้องการสินค้าคุณภาพดี สินค้าของเราไม่ต้องการลดต้นทุนในการผลิต จึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า 100%

ธุรกิจAimstar ธุรกิจน้องใหม่มาแรง ระบบเครือข่าย เติบโตเร็ว ผลตอบแทนสูง

ธุรกิจAimstarทำง่ายได้ผลตอบแทนต่อเนื่อง

ธุรกิจ Aimstarมาก่อนมาหลังไม่สำคัญ แซงกันได้

ธุรกิจAimstar ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย

รับประกันรายได้ เดือนแรก 5000-10000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ..(ตามที่นักธุรกิจเอ็มสตาร์เขาโปรโมทนะครับ) 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจขายตรง

 

สู่ระบบการตลาดแบบเครือข่าย MLM (Multi Level Marketing) ภายใต้ชื่อ S Natur (เอสเนเจอร์) โดยมุ่งเน้นให้มีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง และสามารถพัฒนาให้สมาชิกประสบ ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างของบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายของคนไทยที่มีมาตรฐานสากล มุ่งสู่ตลาดโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจเครือข่ายไทย… สู่ธุรกิจเครือข่ายสากล (A Globalized Thai Network Marketing)” โดยมีเป้าหมายยอดขายปีนี้ (กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน 2554) อยู่ที่ 300 ล้านบาท และภายในปี 2557 จะมียอดขายที่ 1,000 ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอันประกอบด้วยAimstar Network and Snatur by Sriuthai

การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นแรงสนับสนุน ผลักดันให้ SNatur ประสบความสำเร็จตาม ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งด้านการเงิน การลงทุน ความเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและแวดวงธุรกิจ รวมถึงทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กรที่มีอยู่ อันประกอบด้วย บุคลากร เครื่องมือส่งเสริมการทำงาน สถานที่และสาขาที่เพรียบพร้อม เป็นต้น

และกลยุทธ์ลำดับถัดไป คือ การเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ สมาชิก เช่น การสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อสินค้าแบบ Real time การเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าเสริม เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของผู้บริโภค การขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดดำเนินการในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ภายในปีนี้ รวมถึงประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ในระยะเวลาต่อไป เพื่อให้ SNatur เป็นธุรกิจขายตรงสากลอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจ SNatur จะทำให้คนไทยทุกคนที่ให้โอกาสตนเองเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอิสระในการเงิน มีเวลาในการพักผ่อน และมีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป้าหมายของ SNatur คือ การเป็นทางเลือกลำดับแรกสำหรับผู้ที่ต้องการ ทำธุรกิจเครือข่าย

ภาพรวมการจ่ายผลตอบแทนประเภทการสมัครสมาชิก

ธุรกิจเอสเนเจอร์ [Snatur]

Snatur เป็นฝ่ายหนึ่งของ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานและโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเมลามีนรวม 4 แห่งประกอบด้วย

1. โรงงานสาขาบางปู

ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตเปลือกหม้อแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000

2. โรงงานสาขาอมตะนคร

 ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานที่ได้รับการติดตั้งเครื่องจักรฉีดพลาสติกที่มีเทคโนโลยีล้ำยุค ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยระบบ IML (In Mould Labelling) ผลิตโต๊ะเก้าอี้พลาสติกถังเคมี และถังสีพาเลทพลาสติกถังขยะขนาดใหญ่ เป็นโรงงานต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน (B.O.I) และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000

3. โรงงานสาขาโคราช ตั้งอยู่ใน เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภาชนะเมลามีนเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศภายใต้ เครื่องหมายการค้า Superware ตรานกเพนกวิน, Flowerware, Vanda, Unica และ Melamineware ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000

4. สำนักงานใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เอมสตาร์เป็นโรงงานผลิตสินค้าทั้งพลาสติกและเมลามีนของบริษัทฯ เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งและต่อมาเมื่อธุรกิจได้เติบโตขึ้นจึงได้ย้ายฐานการ ผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้กล่าวข้างต้น สำนักงานถนนสุขสวัสดิ์ จึงเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่และที่ทำการสำนักงานขายตรงแบบชั้นเดียว SLM (Single Level Marketing)

ปัจจุบัน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศรวม 18 บริษัท

เอสเนเจอร์ (SNatur) เนื่องด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดปัจจุบัน บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจขายตรงสู่ระบบการตลาดแบบเครือข่าย MLM (Multi Level Marketing) ภายใต้ชื่อ เอสเนเจอร์ (SNatur) ในปี 2008 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มสมาชิกเดิม และสรรหาสมาชิกใหม่ โดยมุ่งเน้นให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถพัฒนาสมาชิกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบของบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายของคนไทยที่มีมาตรฐานสากล

ธุรกิจเครือข่ายไทย… สู่ธุรกิจเครือข่ายสากล  

A Globalized Thai Network Marketing

ผู้บริหารระดับมืออาชีพ แถวหน้าของเมืองไทย

[Snatur Administrator]

คุณสนั่น อังอุบลกุล                                                         คุณบัญชา เหมินทคุณ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ      รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจเครือข่าย

คุณเอกรัตน์  โสภาพ                                                 คุณวิชัย เสรีพันธ์วงศ์

ผู้จัดการทั่วไป                                                        ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสมคิด ภิรมย์                                                  เภสัชกรยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายขาย                                                      ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

(SNatur Products)

จำหน่ายผลิตภภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คุณภาพสูงกว่าท้องตลาด แต่ตั้งในราคาที่สมเหตุสมผล ดั่งสโลแกนที่ว่า “ไฮโซ โลว์ไพรซ์”

ผลิตภัณฑ์ เอสเนเจอร์ มีมากกว่า 100 รายการ ที่ครอบคุมทุกหมวดหมู่ที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คุณภาพเหนือคู่แข่งหลายค่าย ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.snatur.com/home/products.php

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ธุรกิจเอสเนเจอร์

เอมสตาร์“ธุรกิจเครือข่ายไทย สู่ธุรกิจเครือข่ายสากล”

พันธกิจ

 • พัฒนาการตลาดแบบเครือข่ายที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
 • พัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม
 • แผนการดำเนินธุรกิจมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นมรดกตกทอดได้
 • พัฒนาการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้
 • สร้างระบบการพัฒนาและให้การสนับสนุนสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ
 • พัฒนาระบบการตลาดแบบเครือข่าย Home Based Business อย่างเต็มรูปแบบ

 

 • 1. สมาชิกผู้บริโภค (ชุดสมัคร 100 บาท)สมาชิกผู้บริโภค (Consumer Member) หมายถึง บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกผู้บริโภคกับธุรกิจเครือข่าย เอสเนเจอร์ของบริษัทเพื่อมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลดและได้รับสิทธิ์อื่นๆ เช่น ข่าวสารของ บริษัท สิทธิประโยชน์จากสาขาเอสเนเจอร์ ยกเว้นค่าตอบแทนต่างๆ ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่บริษัท ได้กำหนดไว้ จะเรียกว่า แบบ M- Class จะได้รับกำไรจากการขายราคาปลีก และ ผู้แนะนำจะได้รับคะแนน PV จากการสั่งซื้อของสมาชิกที่สมัครแบบ M-Class
 • 2. สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ (ชุดสมัคร 300 บาท)สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner Member) หมายถึง บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ กับธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ของบริษัท เพื่อมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด และได้รับสิทธิ์อื่นๆ เช่น ข่าวสารของบริษัท สิทธิประโยชน์จากสาขาเอสเนเจอร ์และค่าตอบแทนต่างๆ ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน ที่บริษัทได้กำหนดไว้ มีทั้งสิ้น 3 แบบ ด้วยกัน ดังนี้
  • 2.1 แบบ C- Class (สินค้าเปิดศูนย์ = 750 PV)
  • 2.2 แบบ E- Class (สินค้าเปิดศูนย์ = 3,000 PV)
  • 2.3 แบบ S- Class (สินค้าเปิดศูนย์ = 7,500 PV)

Snatur pay plan

*Snatur คำนวณ 1 pv=2 บาท  รักษายอดต่ำสุดที่ 450pv หรือประมาณ 900 บาทเท่านั้น

จุดเด่นของ เอสเนเจอร์ [snature] คือ

ธุรกิจ SNatur (เอสเนเจอร์) มีสินค้าที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายคล้ายธุรกิจ Amway ทำให้ง่ายสำหรับคุณในการทำธุรกิจ snatur สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจในระยะยาว

ธุรกิจ SNatur (เอสเนเจอร์) สามารถทำธุรกิจในกลุ่มคนระดับรากหญ้าได้ เหมือน Aimstar แต่แตกตัวได้ง่ายกว่า ทำให้สามารถทำตลาดกลุ่มใหญ่ที่สุดในไทยได้ และเหมาะกับคนไทย

ธุรกิจ SNatur (เอสเนเจอร์) มีแผนการรับรายได้ที่ทันสมัย เหมือนธุรกิจ Agel  ทำให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการผลลัพธ์ทางรายได้ที่ดีที่สุด ในการทำธุรกิจเครือข่ายในยุคนี้

แผนการจ่ายผลตอบแทนของ Snatur 10 ข้อ

 • กำไรจากการขายปลีก (Retail Sale) สมาชิกสามารถซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาสมาชิก แล้วนำไปขาย ในราคาปลีกได้ตามราคาที่บริษัทกำหนด
 • โบนัสเริ่มต้นธุรกิจ (Fast Start) ถ้าแนะนำ c-class  เปิดcode 1500 บาท >>ได้รับค่าแนะนำ 300/รหัส ถ้าแนะนำ E-classเปิดcode 6000บาท>>ได้รับค่าแนะนำ 1250บาท  ถ้าแนะนำs-class 15000บาท>>ไ้ด้รับค่้าแนะนำ 3500 บาท/ราย  (หากขยันแนะนำs-class เดือนละ 10 ราย จะมีรายได้ข้อนี้ถึง 35000 บาททีเดียว)
 • โบนัสคะแนนทีมอ่อน (Team Volume Commission 20%)
 • โบนัสบริหารทีม (World Wide Team Management) เบี้ยขยัน 4 % ทั่วโลก
 • แมทชิ่งโบนัส (Leverage Matching Bonus) จ่าย 7 รุ่น ไม่จำกัดชั้นลึก ทำให้เกษียณได้จริง G1=55%    G2>>G7 จ่ายแมทชิ่งถึงรุ่นละ 9 %
 • โบนัสประจำตำแหน่ง 3% (All Sale PV)
 • โบนัสกองทุนรถยนต์ (Car Bonus) เริ่มตั้งแต่ 35000/เดือน  ถึง 180,000บาท/เดือน
 • โบนัสผู้สถาปนา (Founder Bonus)   1 ล้านบาท
 • การสัมมนาภายในประเทศ สำหรับผู้นำระดับ Double Star และ Tripple Star ปีละ 3 ครั้ง
 • การสัมมนาระดับผู้นำ (Leader Trip Bonus) ท่องเที่ยวสุดหรูต่างประเทศ ปีละ 2 ครั้ง

ในส่วนของแผนการตลาดของ เอมสตาร์ [Aimstar] เราจะพบว่ามีข้อแตกต่างกันระหว่า snatur กับ aimstar ทางด้านเอสเนเจอร์มีทั้งหมด 10 แผนการจ่ายผลตอบแทน ส่วน แผนของ Aimstar จะจ่ายแค่ 7 ทางเท่านั้น สิ่งที่ควรนำมาไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ หากต้องการแต้มต่ทางการตลาด พูดง่ายๆทำเท่ากันแต่ได้มากกว่า คงต้องเลือกแผนธุรกิจ ระหว่าง Aimstar กับ Snatur ว่าบริษัทไหนจ่ายผลตอบแทนที่คุณพอใจกว่ากัน

http://www.snatur.com/

หรือศึกษาแนวทางระบบการทำงาน ASM >>

 http://www.ArthurTopSecret.epayfriend.com/•พัฒนาการ ตลาดแบบเครือข่ายที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล•พัฒนาและสรรหา ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม•แผนการดำเนินธุรกิจมีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นมรดกตกทอดได้•พัฒนาการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่ประสบความ สำเร็จในธุรกิจนี้•สร้างระบบการพัฒนาและให้การสนับสนุนสมาชิกอย่างเต็มรูป แบบ•พัฒนาระบบการตลาดแบบเครือข่าย Home Based Business อย่างเต็มรูปแบบ•พัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ให้เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ  รายละเอียด SNatur เพิ่มเติม

http://www.ArthurTopSecret.epayfriend.com/

 

http://www.ArthurTopSecret.epaysnatur.com/

 Arthur 086-5520083 begin_of_the_skype_highlighting            086-5520083      end_of_the_skype_highlighting

 

 

 

 

 

 

 

 

***ธุรกิจเครือข่าย กับแก้ปัญหานักธุรกิจเครือข่ายกับ“ระบบ” ที่ดีที่สุดในประเทศไทย EPAY FRIEND-“MLM ONLINE” Snatur -ระบบการตลาดแบบดึงดูดผู้มุ่งหวัง สร้างลิสต์รายชื่อ 10-30 คนต่อเดือน http://www.ArthurTopSecret.epayfriend.com/ http://www.ArthurTopSecret.epaysnatur.com/ คลิกทดลองฟรี เรียนเชิญ ท่านผู้นำนักธุรกิจเครือข่าย และทุกท่านที่สนใจการสร้างรายได้เสริม แต่ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยก็ตาม ยินดีให้คำปรึกษา 0865520083 Arthur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s